Co je v daních nového

Bulletin číslo 8-9/2016 (stručná verze)

Vydáno 3. září 2016

V průběhu léta 2016 neměli žně pouze zemědělci, ale urodilo se i značné množství daňových změn. Za nejdůležitější můžeme označit nový celní zákon a na něj navazující doprovodný zákon, který mění několik dalších zákonů.

1.Zákon 242/2016 Sb., celní zákon
Účinnost od 29.7.2016

Nový celní zákon nahrazuje původní zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 243/2016 Sb.
Účinnost od 29.7.2016

Některá stanovení ZDPH byla změněna v souvislosti s novým celním zákonem č. 242/2016 Sb., který nabyl účinnosti 29. 7. 2016. Dochází ke zmírnění sankcí souvisejících s kontrolním hlášením.

3. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 243/2016 Sb.
Účinnost od 1. 9.2016

Dochází k dílčí úpravě u místní příslušnosti.

4. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 243/2016 Sb.
Účinnost od 29.7.2016

Cílem novely je přizpůsobit zákon o spotřebních daních celnímu kodexu Unie a novému celnímu zákonu.

5. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,mění Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/15, publikovaný ve Sbírce zákonů pod číslem 271/2016 Sb.
Účinnost od 29.8.2016

Nálezem Ústavního soudu se ruší ustanovení § 4 odst. 3ZDP.

6. Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
Účinnost od 1.9.2016

Počátkem září nabývají účinnost některá ustanovení zákona o evidenci tržeb (ZoET).

7. Finanční zpravodaj č. 7/2016

Ve Finančním zpravodaji bylo publikováno sdělení o vyhlášení dvou dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv.