Demo verze - sedm významných předpisů ke stažení

Co znamená DEMO verze v našem podání

S demo verzí stahujete plně funkční Program Zákon (poznámky, záložky, zpětné odkazy atd.), omezením je zde pouze množství předpisů a absence aktualizací. 
Rozhodnete-li se pro objednávku plné verze programu, vaše poznámky, záložky a nastavení, které si vytvoříte při práci s DEMO verzí programu, Vám zůstane zachováno i ve verzi aktualizovatelné.

Sedm významných předpisů v Demo verzi

1. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. - znění k 1.1. 2014
2. Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. - znění k 1.1. 2014
3. Zákon o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. - znění k 1.1. 2014
4. Zákon o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb. - znění k 1.1. 2014
5. Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. - znění k 1.1. 2014
6. Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. - znění k 1.1. 2014
7. Zákoník práce č. 262/2006 Sb. - znění k 1.1. 2014

Stáhněte si DEMO verzi

Stáhnout DEMO [108 MB]  a pak možná Objednat PROFI verzi

Jak nainstalovat DEMO verzi do Vašeho PC ?

  1. 1. Stáhněte zakon.zip do Vašeho PC, nejlépe na pracovní plochu. Je v něm zkomprimováno vše, co je zapotřebí k instalaci programu Zákon. Data jsou objemná, stahování může trvat déle!
  2. 2. Soubor zakon.zip je nutno dekomprimovat, nejlépe opět na pracovní plochu.
  3. 3. Otevřete dekomprimovaná data a ve složce Zákon_DEMO_instalace uvidíte seznam 10 souborů. Klikněte na setup.exe a pak už instalace poběží sama.