Co je v daních nového

Bulletin číslo 01/2016 (stručná verze)

Vydáno 24. prosince 2015

úvod stručně

1. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl novelizován zákonem č. 360/2014 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2016

Novela zavádí povinnost podání kontrolního hlášení a rozšiřuje zdaňování převodu pozemků.

2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byl novelizován zákonem č. 221/2015 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2016

Změny v zákoně o daních z příjmů vyvolala novela zákona o účetnictví.

3. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byl novelizován zákonem č. 377/2015 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2016

Změny v zákoně o daních z příjmů souvisí s doplňkovým penzijním spořením, důchodovým spořením a soukromým životním pojištěním.

4. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, byl novelizován zákonem č. 221/2015 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2016

Novela zákona zavádí novou rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.

5. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, byl novelizován zákonem č. 23/2015 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2016

Účelem novely je zejména dokončit některé změny vyplývající z rekodifikace soukromého práva a upřesnit výkladově problematické pasáže zákona.

6. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, byl novelizován zákonem č. 315/2015 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2016

Novela zavádí úpravu (samozřejmě zvýšení) sazeb spotřební daně z tabákových výrobků.

7. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, byl novelizován zákonem č. 382/2015 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2016

Novela přináší změny zdaňování u minerálních olejů - daňové zvýhodnění biopaliv.

8. Finanční zpravodaj č. 5/2015

Finanční správa zveřejňuje podrobné informace k platbám souvisejícím s režimem jednoho správního místa a tradiční informaci jak správně platit daně v roce 2016. Novelizují se České účetní standardy pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 502/2002 Sb.

9. Finanční zpravodaj č. 6/2015

Ministerstvo financí publikovalo změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. platné od roku 2016.

10. Finanční zpravodaj č. 7/2015

Ministerstvo financí vydalo změny v Českých účetních standardech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.