Co je v daních nového

Bulletin číslo 2-3/2017 (stručná verze)

Vydáno 27. února 2017

Tuhé mrazy, které přinesl počátek roku 2017, byly možná příčinou zamrznutí toku legislativních novinek v průběhu ledna a února. O některých dílčích změnách a novinkách se dozvíte v dalším textu nového čísla Bulletinu.

1. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 33/2017 Sb.
Účinnost od 1. 3. 2017

Novela přináší snížení sazby DPH u novin a časopisů z 15 % na 10 %.

2. Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
Účinnost od 1.3.2017

Rozšiřuje se okruh tržeb, které musí poplatníci daně z příjmů povinně evidovat.

3. Nález Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od 15.2.2017 a od 1.1.2018

Ve Sbírce zákonů byl publikován Nález ústavního soudu vztahující se ke kontrolnímu hlášení.

4. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
Účinnost 1. 3. 2017

Nová vyhláška nahrazuje původní vyhlášku č. 202/2014 Sb.

5. Finanční zpravodaj č. 1/2017

Ve Finančním zpravodaji byl publikován tradiční Pokyn s přepočtovými kurzy pro cizí měnu, které mohou použít poplatníci daně, kteří nevedou účetnictví.

6. Finanční zpravodaj č. 2/2017

Ve Finančním zpravodaji byl zveřejněn výklad Ministerstva financí slouží pro zpracování finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem za rok 2016.