Co je v daních nového

Bulletin číslo 6-7/2015 (stručná verze)

Vydáno 25. června 2015

Období před letními prázdninami každoročně označujeme za období legislativního klidu. Letošní rok nevybočuje z tradice. Drobnější úpravy se týkají pouze daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 127/2015 Sb.
Účinnost od 4. 6. 2015

Novela upravuje pravidla u daně z příjmů související s tzv. zákonem o dětské skupině.

2. Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti bylo novelizováno Nařízením vlády č. 155/2015 Sb.
Účinnost od 1. 7. 2015

Novela rozšiřuje přenesení daňové povinnosti u obilovin, technických plodin a olejnatých semen.

3. Finanční zpravodaj č. 4

Novela přináší novou formu investiční pobídky v podobě osvobození od daně z nemovitých věcí. V aktuálním čísle byly zveřejněny následující informace
1. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
2. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 95/2000)
3. Doplnění Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

4. Informace a upozornění Finanční správy

Finanční správa publikovala na webových stránkách několik informací.