Co je v daních nového

Bulletin číslo 10-11/14 (stručná verze)

Vydáno 3. listopadu 2014

Září a říjen 2014 patřily k měsícům daňového klidu. Vedle příjemného počasí, potěšilo období přicházejícího podzimu starobní důchodce, kterým byla nálezem Ústavního soudu přiznána základní sleva za poplatníka i za rok 2013.

1. Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2340/2013 ze dne 22. září 2014, přiznává právo pro starobní důchodce uplatnit základní slevu na poplatníka i za rok 2013.
Účinnost od 22. 9. 2014

Nález ÚS vrací starobním důchodcům možnost uplatnění základní slevy za poplatníka ve výši 24 840 Kč i za zdaňovací období roku 2013.

2. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 196/2014 Sb.
Účinnost od 1. 10. 2014 a 1. 1. 2015

Novela zavádí zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných služeb.

3. Vyhláška č. 208/2014 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015

Pro sociální pojištění je podstatná výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 a přepočítací koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.

4. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 201/2014 Sb.
Účinnost od 1. 10. 2014 a 1. 12. 2014

Novela zavádí zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných služeb.

5. Novela obsahuje změny vztahující se k tabákovým nálepkám. Senát ji doplnil o tzv. zelenou naftu.