Co je v daních nového

Bulletin číslo 12/14 (stručná verze)

Vydáno 3. prosince 2014

Období listopadu 2014 přineslo start daňové smršti, která tradičně nastává koncem roku v souvislosti s daňovými a účetními změnami pro nastávající rok. Ve Sbírce zákonů byla publikována první dávka daňových změn většinou účinných od roku 2015, kterým se budeme věnovat v Bulletinu č. 1 2015. Některé novinky se vztahují na rok 2014.

1. Zákon 586/1992 Sb. zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 247/2014 Sb.
Účinnost od 29. 11. 2014

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů přináší doplnění zákona o daních z příjmů v části daňově uznatelných nákladů a novou slevu na dani pro fyzické osoby.

2. Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 247/2014 Sb.
Účinnost od 1. 12. 2014

Novela snižuje denní limit pro platbu v hotovosti z 350 tis. Kč na 270 tis. Kč.

3. Finanční zpravodaj č. 4

V aktuálním čísle byly zveřejněny následující informace

  • 90. Pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní
  • 91. Sdělení k Pokynu č. D – 288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • 92. Sdělení k aplikaci Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 46/1979)
4. Finanční zpráva postupně zveřejňuje nové daňové tiskopisy.

Zveřejněny byly tiskopisy pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob a další.