Co je v daních nového

Bulletin číslo 10-11/2017 (stručná verze)

Vydáno 1. listopadu 2017

Přicházející podzim přinesl bohaté žně pouze houbařům. V oblasti daní je změn minimum. Nejvýraznější aktivitu v tvorbě daňových novinek bylo možné zaznamenat u Finanční správy.

1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 289/2017 Sb.
Účinnost 30. 9. 2017

Novela upravuje způsoby podání daňových subjektů prostřednictvím živnostenských úřadů.

2. Finanční zpravodaj č. 7/2017
Účinnost 21. 9. 2017

V novém čísle Finančního zpravodaje je publikováno sdělení, kterým se ruší sdělení Ministerstva financí k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani.

3. Informace Finanční správy

Finanční správa vydala několik informací zasahujících do oblasti daní.