Co je v daních nového

Bulletin číslo 4-5/2014 (stručná verze)

Vydáno 1. 5. 2014

V uplynulém období nedošlo k významnějším novelám v oblasti daňové legislativy.

1. Zákon č. 599/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 56/2014 Sb. Účinnost od 7. 4. 2014

Cílem novely je přizpůsobení zákona o archivnictví a spisové službě novému kontrolnímu řádu.

2. Vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Účinnost od 1. 5. 2014

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.

3. Další zajímavé informace

Přinášíme odkazy na další novinky, které by Vás mohly zajímat. Čísla bankovních účtů pro placení daně z nemovitých věcí a stanoviska Komise pro aplikaci nové civilní legislativy.