Co je v daních nového

Bulletin číslo 1/2017 (stručná verze)

Vydáno 24. prosince 2016

První číslo Bulletinu je jako obvykle věnováno změnám v oblasti účetnictví daní pro rok 2017. Jedná se spíše o menší novelizace daňových zákonů a zákona o účetnictví. Přinášíme informaci i o nové dani z hazardních her.

1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů byl novelizován zákonem č. 462/2016 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2017

Změny v zákoně o účetnictví přináší drobné úpravy zákona a novou povinnost pro některé velké účetní jednotky.

2. Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
Účinnost od 1. 1. 2017

Zákon zavádí novou daň z provozování hazardní hry na území České republiky.

3. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 377/2015 Sb.
Účinnost 1. 1. 2017

Novela zákona zvyšuje daňové limity u penzijního a životního pojištění.

4. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 188/2016 Sb.
Účinnost 1. 1. 2017

Novela zákona o daních z příjmů souvisí s novým zákonem o dani z hazardních her.

5. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 315/2015 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2017

Novela zvyšuje sazby spotřební daně z tabákových výrobků.

6. Vyhláška č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
Účinnost 1. 1. 2017

Vyhláškou jsou stanoveny výše základních sazeb zahraničního stravného platné pro rok 2017

7. Vyhláška č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Účinnost 1. 1. 2017

Vyhláškou jsou stanoveny nové výše základních sazeb stravného v tuzemsku, sazeb základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrných cen pohonných hmot platné pro rok 2017.

8. Nařízení vlády č. 325/2016 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017a o zvýšení důchodů v roce 2017
Účinnost 1. 1. 2017

Nařízení vlády zvyšuje základní výměru důchodu pro rok 2017 o 110 korun měsíčně na částku 2550 korun a procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,2 %.

9. Nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost 1. 1. 2017

Novela zvyšuje od roku 2017 minimální mzdu.

10. Finanční zpravodaj č. 9/2016

Ve Finančním zpravodaji byl publikovány tři informace ke správnému postupu při platbě daní.

11. Finanční zpravodaj č. 10/2016

Ve Finančním zpravodaji byl zveřejněn seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný v souvislosti se zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní.

12. Finanční zpravodaj č. 11/2016
Účinnost od 1. 1. 2017

Ve Finančním zpravodaji byl zveřejněn seznam řady daňových pokynů, které pro svou neaktuálnost ruší.

13. Otázky a odpovědi v souvislosti s novelou zákona o účetnictví od 1. 1. 2016

Finanční správa zveřejnila odpovědi na některé dotazy vztahující se k novele zákona o účetnictví a zpracování účetní závěrky za rok 2016.

14. Ústavní soud zrušil dvě ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, která upravují kontrolní hlášení

Ústavní soud zrušil ustanovení § 101d odst. 1 dnem 31. 12. 2017 a ustanovení § 101g odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.