Co je v daních nového

Bulletin číslo 8-9/2015 (stručná verze)

Vydáno 31. srpna 2015

V červenci a srpnu 2015 tropická vedra nepostihla pouze české zemědělce, ale vysušila i tok daňových novinek.

1. Nařízení vlády č. 361/2015 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Účinnost od 1. 9. 2015

Dodání cukrové řepy podléhá přenesení daňové povinnosti.

2. Informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti u DPH

V průběhu července 2015 Finanční správa doplnila a aktualizovala informace vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce.

3. Informace GFŘ ke kontrolním hlášení

Finanční správa postupně rozšiřuje informace o kontrolním hlášení u DPH, jehož povinnost podání vznikne od roku 2016.

4. Seznam nespolehlivých plátců DPH

Počet nespolehlivých plátců DPH se značně rozrůstá.