Co je v daních nového

Bulletin číslo 4-5/2017 (stručná verze)

Vydáno 1. května 2017

Uplynulé období přineslo jen drobné změny daňových zákonů. Upozorňujeme na nová tři čísla Finančního zpravodaje a některé novinky ze serverů Finanční správy.

1. Zákon č. 16/1993 Sb., o silniční dani, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 63/2017 Sb.
Účinnost od 1. 6. 2017

Novela zákona přináší drobné terminologické úpravy.

2. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 65/2017 Sb.
Účinnost od 31. 5. 2017

Omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků původně upravené zákonem o spotřebních daních se přesouvá do zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

3. Finanční zpravodaj č. 3/2017

Ve Finančním zpravodaji byl publikován dodatek Pokynu GFŘ D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

4. Finanční zpravodaj č. 4/2017

Ve Finančním zpravodaji byly publikovány čísla účtů pro placení daně z hazardních her.

5. Finanční zpravodaj č. 5/2017

Ve Finančním zpravodaji byla publikována Notifikace non-EU státům k dohodám, kterými se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru a dále Informace pro příjemce výnosu daně z hazardních her.

6. Přiznání k dani z příjmu právnických osob

Finanční správa upravila přílohy v elektronickém formuláři Přiznání k dani z příjmu právnických osob na Daňovém portále.

7. Sdělení ke zdanění příjmů plynoucích fyzické osobě z provozu výrobny elektřiny

Sdělení GFŘ Finanční správy se vztahuje k ostatním příjmům dle § 10 zákona o daních z příjmů, které jsou také příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem.

8. EET u neziskových subjektů

Finanční správa doplnila informace vztahující se k povinnosti evidence tržeb u neziskových subjektů.