Co je v daních nového

Bulletin číslo 12/2017 (stručná verze)

Vydáno 30. listopadu 2017

Konec roku 2017 není provázen výrazným množstvím daňových novinek. Aktivní je pouze Finanční správa v podobě publikování nového čísla Finančního zpravodaje a několika nových informací na svém webu.

1. Nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
Účinnost 14. 11. 2017

Nařízení vlády přináší další výjimky, kdy některé tržby nebudou spadat do EET.

2. Finanční zpravodaj č. 8/2017

V novém čísle Finančního zpravodaje je publikováno sdělení, o vyhlášení dohody o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv.

3. Informace Finanční správy

Finanční správa vydala několik informací zasahujících do oblasti daní.