Co je v daních nového

Bulletin číslo 6-7/2014 (stručná verze)

Vydáno 1.6.2014

V uplynulém období nedošlo k významnějším novelám v oblasti daňové legislativy. Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj č. 3/2014.

1. Finanční zpravodaj č. 3/2014

V aktuálním čísle byly publikovány následující informace

  1. 1. Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015
  2. 2. Zveřejnění kontaktních orgánů dle § 4 odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
  3. 3. Sdělení k aplikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 100/2003)
  4. 4. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 184/1995)
  5. 5. Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  6. 6. Sdělení o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech
„Daňové novinky“, které by Vám neměly uniknout
2. Finanční správa umožňuje vygenerovat na svých webových stránkách aktuální seznam nespolehlivých plátců DPH.
3. Na Daňovém portálu Finanční správy je zpřístupněna služba Daňové informační schránky přihlášením prostřednictvím Datové schránky.
4. Informace GFŘ k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou