Co je v daních nového

Bulletin číslo 10-11/2016 (stručná verze)

Vydáno 3. listopadu 2016

Období končícího roku 2016 je poměrně bohaté na změny v daňových předpisech. Významné změny nastávají v několika daňových zákonech a souvisejících předpisech.

1. Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bylo novelizováno zákonem č. 254/2016 Sb.
Účinnost od 1. 11. 2016

Novela přináší změny v osobě poplatníka daně, základu daně v případě směny nemovitých věcí, práva stavby, osvobození nových staveb a jednotek

2. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 113/2016 Sb.
Účinnost od 1. 12. 2016

Stravovací služby a podávání nápojů bude zatíženo 15 % sazbou DPH.

3. Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti bylo novelizováno Nařízením vlády č. 296/2016 Sb.
Účinnost od 1. 10. 2016

Novela rozšiřuje přenesení daňové o poskytnutí služby elektronických komunikací.

4. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 113/2016 Sb.
Účinnost od 1. 12. 2016

V souvislosti s elektronickou evidencí tržeb je do ZDP doplněno osvobození výher z účtenkové loterie od daně z příjmů a nová sleva na dani pro fyzické osoby.

5. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 321/2016 Sb.
Účinnost od 1. 12. 2016

Novela zavádí možnost finančním úřadům požadovat prokázání příjmů.

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
Účinnost od 1. 12. 2016

Počátkem prosince 2016 nabývá účinnost zákon o evidenci tržeb (ZoET).

7. Finanční zpravodaj č. 8/2016
Účinnost od 1. 10. 2016

Ve Finančním zpravodaji byl publikován Pokyn č. MF 7, kterým se ruší vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně silniční.