Co je v daních nového

Bulletin číslo 8-9/2017 (stručná verze)

Vydáno 1. září 2017

Pohodu období letních prázdnin tradičně nenarušují zásadní daňové novely. V aktuálním Bulletinu upozorňujeme na některé novinky, které by neměly ujít Vaší pozornosti.

1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 246/2017 Sb.
Účinnost 18. 8. 2017

Novela zákona přináší drobnou formální změnu u položek snižujících základ daně.

2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 254/2017 Sb.
Účinnost 1. 9. 2017

Novela zákona přináší změnu dvou nezdanitelných částí základu daně.

3. Rozhodnutí bankovní rady ČNB ze dne 3. 8. 2017
Účinnost 4. 8. 2017

Bankovní rada ČNB rozhodla, cca po pěti letech, zvýšit limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 20 bazických bodů na 0,25 % p.a.

4. Zajímavý rozsudek Nejvyššího správního soudu

NSS se zabýval otázkou, zda se u základu daně z nabytí nemovitých věcí vychází ze sjednané ceny nemovité věci včetně DPH nebo bez DPH.

5. Informace Finanční správy

Finanční správa vydala několik informací zasahujících do oblasti daní.