Co je v daních nového

Bulletin číslo 2-3/2016 (stručná verze)

Vydáno 28. února 2016

Tradičně klidné období z hlediska změn v oblasti daní a účetnictví, je mírně narušeno novelou Nařízení vlády k režimu přenesení daňové povinnosti. Zvýšenou aktivitu vykazovala redakce Finančního zpravodaje.

1. Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo novelizováno nařízením vlády č. 11/2016 Sb.
Účinnost od 1. 2. 2016

Novela Nařízení vlády rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti o dodání certifikátů elektřiny a dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi.

2. Finanční zpravodaj č. 1/2016

Ministerstvo financí vydalo tři pokyny související se správou daní.

3. Finanční zpravodaj č. 2/2016

Ministerstvo financí upravuje vyhlášky stanovující rozpočtová pravidla pro vymezené subjekty.

4. Finanční zpravodaj č. 3/2016

Podstatnou část obsahu tvoří změny v Českých účetních standardech, resp. opravy změn publikované v předchozích číslech Finančního zpravodaje.

5. Finanční zpravodaj č. 4/2016

Finanční správa připravila daňovou složenku pro občany (fyzické osoby).

Upřesnění informace z Bulletinu 1/2016
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 377/2015 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2016

Změny v zákoně o daních z příjmů souvisí s doplňkovým penzijním spořením, důchodovým spořením a soukromým životním pojištěním.