Co je v daních nového

Bulletin číslo 2-3/15 (stručná verze)

Vydáno 27. února 2015

Sklizeň novinek v oblasti daní a účetnictví nebývá na počátku roku příliš bohatá. Menší novela se vztahuje k dani z nemovitých věcí, aktualizována byla vyhláška k celnímu zákonu a bylo vydáno nové číslo Finančního zpravodaje.

1. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů byl novelizován zákonem č. 23/2015 Sb.
Účinnost od 5. 2. 2015

Do zákona je doplněno pravidlo pro pokutu za opožděné tvrzení daně.

2. Vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona byla novelizována vyhláškou č. 35/2015 Sb.
Účinnost od 20. 2. 2015

Novela reaguje na zavedení druhé snížené sazby DPH.

3. Finanční zpravodaj č. 1

V aktuálním čísle byly zveřejněny následující informace
1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb.
2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení
3. Pokyn GFŘ č. D-20 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
4. Vyhláška č. 363/2014 Sb. ze dne 23. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
5. Vyhláška č. 364/2014 Sb. ze dne 23. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

4. Pokyn GFŘ D-21
Účinnost od 16. 2. 2015

Pokyn GFŘ D-21 je vydán k promíjení příslušenství daně.

5. Pokyn GFŘ D-22
Účinnost - lze použít pro zdaňovací období započatá v roce 2014

Pokyn GFŘ D-22 byl vydán k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Informace a upozornění Finanční správy

K DPH a nové povinnosti elektronického podání Finanční správě upravené daňovým řádem publikovalo GFŘ několik materiálů.