Co je v daních nového

Bulletin číslo 4-5/2016 (stručná verze)

Vydáno 1. května 2016

Jarní období roku 2016 bylo z hlediska novinek v oblasti daňové legislativy poměrně střídmé v objemu změn, nicméně relativně malé množství úprav daňových zákonů má velký význam.

1. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 113/2016 Sb.
Účinnost od 1. 5. 2016

Novela zákona o dani z přidané hodnoty zpřísňuje podmínky pro tzv. formulářová podání.

2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 125/2016 Sb.
Účinnost od 1. 5. 2016

Novelou dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé resp. na třetí a další dítě.

3. Finanční zpravodaj č. 5/2016

Nové číslo Finančního zpravodaje obsahuje sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Kolumbijskou republikou a opravu chyb u změn v Českých účetních standardech pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

4. Elektronická evidence tržeb

Zákonem č. 112/2016 Sb., byla ve Sbírce zákonů publikována základní pravidla pro elektronickou evidenci tržeb.