Co je v daních nového

Bulletin číslo 6-7/2017 (stručná verze)

Vydáno 30. června 2017

Uplynulé období přineslo jen drobné změny daňových zákonů. Upozorňujeme na nová tři čísla Finančního zpravodaje a některé novinky ze serverů Finanční správy.

1. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 170/2017 Sb.
Účinnost od 1. 7. 2017

Novela přináší několik zásadních změn, které se týkají většiny osob povinných k dani.

2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 170/2017 Sb.
Účinnost 1. 7. 2017

Novela zákona přináší řadu změn pro fyzické i právnické osoby.

3. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 170/2017 Sb.
Účinnost od 1. 7. 2017

Novela upřesňuje pravidla pro rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a rezervu na opravy hmotného majetku.

4. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Účinnost od 1. 7. 2017

Rozsáhlá právní norma zavadí nová pravidla pro přestupky v mnoha oblastech.

5. Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Účinnost od 1. 7. 2017

Počátkem července nabývá účinnosti zákon, který mimo jiné zavádí další možné sankce v oblasti podnikání.

6. Zákon č. 183/2017 Sb., který mění celou řadu zákonů
Účinnost od 1. 7. 2017

Zákon zasahuje do 251 zákonů ve vztahu k přestupkům.

7. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 183/2017 Sb.
Účinnost od 1. 7. 2017

Zákon mění sankce v oblasti spotřebních daní v souvislosti se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

8. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 382/2015 Sb.
Účinnost od 1. 7. 2017

Zákon mění některé sazby daně.

9. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 453/2016 Sb.
Účinnost od 1. 7. 2017

Zákon mění pravidla pro vracení daně z minerálních olejů.

10. Finanční zpravodaj č. 6/2017

Nové číslo finančního zpravodaje přináší usnesení rozpočtového výboru ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle zákona o rozpočtových pravidlech, pokyn u uplatňování smlouvy o zamezení dvojího zdanění a pokyn, který stanoví druhy příkazových bloků k ukládání pokut a peněžitých záruk.