Co je v daních nového

Bulletin číslo 4-5/2015 (stručná verze)

Vydáno 3. května 2015

Nejvýznamnější novinkou je změna u DPH při dodání vybraného zboží, které podléhá přenesení daňové povinnosti na příjemce. Pomineme-li poplatníky, kteří uplatňují slevy související s investiční pobídkou, tak sklizeň dalších daňových novinek není za dané období příliš bohatá.

1. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Účinnost od 1. 4. 2015

Dodání vybraného zboží podléhá přenesení daňové povinnosti.

2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byl novelizován zákonem č. 84/2015 Sb.
Účinnost od 1. 5. 2015

Novela upravuje pravidla ve vztahu k poplatníkům, kteří uplatňují slevu na dani související s investiční pobídkou.

3. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, byl novelizován zákonem č. 84/2015 Sb.
Účinnost od 1. 5. 2015

Novela přináší novou formu investiční pobídky v podobě osvobození od daně z nemovitých věcí.

4. Finanční zpravodaj č. 3
Účinnost - lze použít pro zdaňovací období započatá v roce 2014

Pokyn GFŘ D-22 byl vydán k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Informace a upozornění Finanční správy

Finanční správa publikovala na webových stránkách několik informací a pokynů.