Co je v daních nového

Bulletin číslo 8-9/2014 (stručná verze)

Vydáno 31.8.204

V červenci a srpnu 2014 nedošlo k významnějším změnám v oblasti daní. Výjimkou je navrácení možnosti uplatnění základní slevy pro poplatníka starobního důchodce.

1. Nález Ústavního soudu č. 162/2014 Sb. ze dne 10. července 2014, který ruší omezení využití ustanovení § 35 ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů pro starobní důchodce.
Účinnost od 10. 7. 2014

Nález ÚS vrací starobním důchodcům možnost uplatnění základní slevy za poplatníka ve výši 24 840 Kč. Slevu mohou uplatnit za celé zdaňovací období roku 2014.

2. Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Oproti původní Informaci z počátku roku 2013 GFŘ výrazně zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce DPH.

3. Informace GFŘ k dani z nabytí nemovitých věcí

GFŘ vydalo během léta tři Informace k uplatnění daně z nabytí nemovitých věcí vztahující se k osvobození u nových staveb, pro právo stavby a změnu v osobě poplatníka.

4. Metodický pokyn k aplikaci § 157 odst. 7 daňového řádu

Cílem Pokynu GFŘ je maximální možná míra jednotnosti a objektivnosti při rozhodování o upuštění od předepsání úroku z posečkání úhrady daně nebo jejího rozložení na splátky podle § 157 odst. 7 daňového řádu.