Co je v daních nového

Bulletin číslo 2-3/2014 (stručná verze)

Vydáno 1. 3. 2014

Počátek roku bývá pravidelně chudý na novinky v oblasti daní a účetnictví. Důležitou změnou jsou úpravy v českých účetních standardech.

1. Finanční zpravodaj č. 1/2014, změny v českých účetních standardech.
Účinnost od 1.1.2014

Novelizují se ČÚS pro všechny účetní jednotky.

2. Koordinační výbor - leden/2014

Mezi důležité závěrky KOOV leden/2014 patří stanovisko GFŘ k osvobození příjmů z prodeje cenných papírů.

3. Upozornění a informace Finanční správy

Další nové zprávy a informace vztahující se k daním najdete zde: http://www.financnisprava.cz